Gode ​​tips før målingen

Mål

Det er ikke så vanskelig å måle før den nye trappen din, men det viktigste er at du er nøyaktig. En lasermåler gjør jobben enklere, men er absolutt ikke et krav.

Eksemplene nedenfor gjelder for en L-formet trapp, men selve prinsippet gjelder også for rette trapper og U-formede trapper. Alle mål er alltid oppgitt i millimeter.

En L-trapp består av to trapper (seksjoner). Den første delen er fra starten av trappen ned, til svingen. Det er den andre seksjonen (Löp 2/L2) du legger inn i vår online designer, også kalt trappens faste mål.

Viktig å huske:

  • Trappekonstruksjonen skal monteres 3 mm fra hver vegg.
    Pass derfor alltid på at trappen aldri gjøres større enn at du kan ha en avstand på 3 mm (eller mer dersom veggen ikke er rett) mellom veggstykkene og veggene. Dette er fordi du alltid har et 3 mm avstandsstykke (f.eks. masonitt) ved hvert festepunkt mellom veggstykket og veggen.
  • Det skal være en avstand på minst 30-50 mm mellom evt rekkverk og trapperom for å hindre klemfare.
  • Bredden på trappen måles alltid inkludert vanger.
  • Trappehøyde måles alltid fra gulv til gulv.
  • Et trappehull skal være så stort at det er minst 2000 mm mellom hullkant og trinn rett under.

Bredden på trappen måles fra skinne til skinne
#14#13#12#11#10#9#8#7#6#5#4#3#2#1Start nere2971mm1800mm

Hvordan endre L1-målet?

L1-målet i en L-trapp bestemmes av antall trinn, trinndybde og selvvalgt «fast lengde på trappen». Husk at det også her trengs en avstand på 3 mm mellom vang og vegg.

Neste steg

Vi har nå gått gjennom det grunnleggende angående måling. Neste steg er å fylle inn de forskjellige målene i millimeter direkte i trappeverktøyet vårt – Online designer . Følg deretter instruksjonene som er gitt når du legger inn de respektive målene.

Klikk på «Vis størrelsen på trappehullet» og fyll inn tykkelsen på bjelkelaget ditt for å se minste mulig trappehull for din valgte konstruksjon.

Trapperommet skal være så stort at det er minst 200 cm mellom kanten av hull og trinnet rett under.